Project Mammoetgras Biochar

Aanleiding

Dutch Plant Force houdt zich bezig met de wereldwijde introductie van het Mammoetgras. Dit C4 Vezelgewas groeit snel en hoog en produceert erg veel biomassa. Er zijn wereldwijde mogelijkheden voor het telen van Mammoetgras voor diverse biomassa-gerelateerde toepassingen, waaronder de omzetting in Biochar. Het gebruik van Mammoetgras als grondstof voor Biochar draagt bij aan koolstofvastlegging in de bodem, wat helpt bij het verminderen van CO2-uitstoot en verbetert bovendien de bodemkwaliteit en vermindert de behoefte aan kunstmest.

Probleemstelling en Doelstelling

De probleemstelling richt zich op het onderzoeken van de teelt van Mammoetgras op verschillende grondsoorten en het optimaliseren van de biomassa-opbrengst, evenals het verbeteren van het omzettingsproces naar Biochar. Daarnaast wordt onderzocht hoe Biochar uit Mammoetgras het beste als meststof kan worden gebruikt. De centrale probleemstelling is: “Kan het omzetten van Mammoetgras in Biochar een bijdrage leveren aan de verduurzaming van de landbouwsector?”

Het doel van het project is om circulaire Biochar te ontwikkelen via een pyrolyseproces met Mammoetgras als bronmateriaal, om een kwalitatief hoogwaardig Biochar-product met een European Biochar Certificate te ontwikkelen en de effecten op het milieu en grondgebruik in kaart te brengen.

Innovatie

Mammoetgras is zeer geschikt voor het creëren van biomassa onder diverse omstandigheden. De volgende stap is het ontwikkelen van toepassingen voor Mammoetgras, waaronder het gebruik voor Biochar. Deze toepassing is nieuw en uniek. Momenteel wordt Biochar geproduceerd uit verschillende restafvalmaterialen, maar vanwege de stijgende vraag is een alternatieve, homogene en hernieuwbare bron zoals Mammoetgras noodzakelijk. Onderzoek is nodig om het optimale pyrolyseproces voor de omzetting van Mammoetgras in Biochar te ontwikkelen.

Ecologische en Maatschappelijke Waarde

De tuin- en landbouwsector zijn van groot belang voor Zuid-Holland en Nederland. Innovatie van nieuwe rassen en kennis omtrent het kweken zijn belangrijke exportproducten. Dit project heeft economische meerwaarde voor bedrijven door een interessant businessmodel voor agrarische ondernemers en kan bijdragen aan circulaire landbouw. Daarnaast biedt het project maatschappelijke waarde door bij te dragen aan duurzame landbouwpraktijken en milieubescherming.

Partners in het project

  • Dutch Plant Force: Initiator van het project en wereldwijd gericht op de introductie van Mammoetgras.
  • Lux Agro: Gespecialiseerd in het vermarkten van Biochar-toepassingen en geïnteresseerd in de omzetting van Mammoetgras in Biochar.
  • Kebra: Teler van Mammoetgras, onderzoekt de implicaties van het toepassen van Biochar in de teelt van Mammoetgras.

Aansluiting bij de strategische agenda

Het project ondersteunt de strategische agenda van de landbouwsector door innovatieve oplossingen te bieden voor de verduurzaming van de landbouw. Het richt zich op de ontwikkeling van circulaire Biochar en de verbetering van de bodemkwaliteit, wat bijdraagt aan de economische en ecologische versterking van de sector in Zuid-Holland en Nederland. Het project bevordert de kennisdeling en toepassing van nieuwe technologieën binnen de landbouwgemeenschap.

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door de Provincie Zuid-Holland

info@dutchplantforce.com

Wattstraat 54 2723 RD Zoetermeer

+31 6 15 89 79 76

Mammoth Grass is een steriele plant, niet invasief, maar groeit alleen uit worteldelingen. Het groeit bijna overal. Het kan worden gekweekt op marginale gronden, omdat het zijn eigen voedingsstoffen gebruikt die door de plant zijn geproduceerd.