Project Mammoetgras verzilte grond Zeeland

Doelstelling van het project

Het project heeft als doel het onderzoeken van de groei en algehele ontwikkeling van het Mammoetgras op verzilte landbouwgrond in Zeeland, evenals de bruikbaarheid ervan voor hoogwaardige (bio) toepassingen en de impact op de bodemkwaliteit in Zeeland. Dit project streeft ernaar om innovatieve oplossingen te bieden voor de toenemende verzilting van de Nederlandse bodem en bij te dragen aan de vermindering van de CO2- en NOx-uitstoot.

Verwachte resultaten

  • Succesvol zaai- en oogstseizoen van Mammoetgras op verzilte grond.
  • Identificatie van toepassingsgebieden voor de geproduceerde biomassa in Zeeland.
  • Ontwikkeling van een geschikte stekmethode specifiek voor verzilte grond.
  • Ontwikkeling van een geschikte biologische meststof specifiek voor verzilte grond.
  • Bijdrage aan de versterking van de economische structuur in Zeeland door het betrekken van de gehele keten van verbouwing tot eindproduct.
  • Demonstratie van de innovatieve eigenschappen van Mammoetgras, zoals snelle groei, CO2-opname, verbetering van bodemkwaliteit en diverse potentiële toepassingen (bijv. bouwmaterialen, bioplastics en papier).

Partners in het project

  • Dubbeldam: Penvoerder, biedt praktische landbouwkennis en is direct betrokken bij de uitvoering.
  • Dutch Plant Force: Brengt expertise en middelen in voor de groei van Mammoetgras.
  • Delphy: Optreedt als kennispartner en voert agrarisch onderzoek uit.
  • Agrarisch Innovatie en Kenniscentrum Rusthoeve: Relevante derde partij, biedt een referentielocatie in Colijnsplaat voor analyse van de resultaten.

Aansluiting bij de Strategische agenda

Het project sluit aan bij de strategische agenda van de Agrofood sector en versterkt de economische structuur in Zeeland. Het biedt innovatieve oplossingen op het gebied van zoetwaterbeheer, biomassa-productie en groene toepassingen. Het consortium werkt samen om de doelstellingen te realiseren en kennis te delen met de Zeeuwse gemeenschap.

Extra informatie

Hoewel Mammoetgras al eerder is geteeld, ligt de nadruk in deze demonstratie op de teelt op verzilte grond, wat belangrijke kennis voor Zeeland ontsluit. Dit project kan daarmee impact genereren voor de Zeeuwse landbouw en aanverwante sectoren en werkt structuurversterkend. De deelnemersbijdrage vormen een belangrijk deel van de toekomstige inkomsten, maar het is essentieel dat de gegenereerde kennis ook buiten het consortium beschikbaar komt.

Innovativiteit voor Zeeland

De vernieuwing van dit project ligt in de toepassing op verzilte gronden, wat een aanzienlijke inspanning van het consortium vergt en als voldoende innovatief kan worden beoordeeld.

Economisch perspectief

De deskundigencommissie is positief over de multi-toepasbaarheid van Mammoetgras. De ontwikkeling richting de markt kan echter traag verlopen omdat sectoren zoals de bouw moeten wennen aan nieuwe materialen. Het is belangrijk om via demonstraties en concrete projecten op specifieke toepassingen te focussen, waar nog stappen gemaakt kunnen worden door het consortium.

Dit project is mogelijk gemaakt met ondersteuning van de Provincie Zeelandinfo@dutchplantforce.com

Wattstraat 54 2723 RD Zoetermeer

+31 6 15 89 79 76

Mammoth Grass is een steriele plant, niet invasief, maar groeit alleen uit worteldelingen. Het groeit bijna overal. Het kan worden gekweekt op marginale gronden, omdat het zijn eigen voedingsstoffen gebruikt die door de plant zijn geproduceerd.